Relasjonskompetanse. Visuell og systematisk læring for bedrifter, team og ledere

Mindline tilbyr 4 kurs

Felles kunnskap spleiser mennesker i team og i prosjekter. Gjort på en givende måte og knyttet til egen jobbhverdag, blir kurset som en teambuilding i seg selv.
Relasjonskompetanse: Kunnskap om personlighetstyper hjelper deg å forstå dynamikken i relasjoner

Innføring i JTI

Lær hvordan forskjellighet påvirker kommunikasjon og samspill.
Få innsikt i egen og andres preferanser og forstå  sammenhenger.
Bli bevisst hvordan du formidler, begeistrer og får tillit.
Bli en god relasjonsbygger.

Teamkompasset

Hvordan kan vi ”lese” teamet?
Utnytter vi styrker og ulikheter?
Hva er teamets styrke og identitet?
Bevisst egen teamrolle og bidrag
Ulike mennesker – felles mål!

JTI for ledere

Hvem er du som leder, og hvem leder du?
Hvordan lede ulike mennesker mot felles mål?
Motivasjonsfaktorer.
Møter, samtaler og konflikter.
Hvordan framstå tydelig og få tillit?

Endring og typer

Reflektere over innstilling til endring relatert til preferansekode
Strategi for kommunikasjon og motivasjon med stor bevissthet til ulikhet
Anerkjenne ulike reaksjoner
Lage gode strategier for den psykososiale delen av endringsarbeidet
Generell innføring,
eller bedrift/bransje tilpasset
For nye eller etablerte
team og prosjektgrupper
For lederteam
og mellomledere
For alle innnvolverte
i endringsprosessen

KURS 1:

JTI INNFØRINGSKURS

Lær hvordan forskjellighet påvirker kommunikasjon og samspill. Få innsikt i egen og andres preferanser og forstå sammenhenger. Bli bevisst hvordan du formidler, begeistrer og får tillit. Bli en god relasjonsbygger.
Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Program

  • Introduksjon Jung Type Index – hva den måler og hva den brukes til
  • Typeteori, preferanser, forskjellighet og styrker
  • Gjennomgang av resultater individuelt og totalt for team/bedrift
  • De individuelle resultatene settes inn i Teamkompasset
  • Vi ser på ulike teamroller og «leser» teamet vårt

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ledere, mellomledere, team og prosjekter, eller hele bedriften samlet og satt i system.

Kurset tilpasses til bransje og ønsket fagtilnærming (ledelse, teamutvikling, kulturbevissthet, kommunikasjon, service m.v.

Om kurset

Kurset har en varighet på 4 – 6 timer og tilpasses din bedrift, team eller prosjekt. JTI analysen gjøres i forkant digitalt, og på kurset får deltakerne resultat, teori og fagbok.

Interessert? Send melding til gunn@mindline.no 

KURS 2:

TEAMKOMPASSET

Alle team har en dynamikk. Denne dynamikken oppstår fordi vi er ulike mennesketyper og har ulike egenskaper og kompetanse. Derfor er samarbeid både givende og krevende. Vi kan oppfatte oppgaver, tilrettelegging og relasjoner på forskjellig måte. Gode arbeidsteam tar seg gjerne tid til å betrakte eget arbeidsteam – det er sundt å snakke om egne styrker!
Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Teamroller basert på JTI profil

Teamkompasset: Vi går fra 16 type koder til 8 teamroller. Teamroller beskriver adferd og man vil kunne avlese tendenser i teamets dynamikk. Teorien sier at vi alle lett tar 3 teamroller (vi gjør det ofte ubevisst, som vårt bidrag i team/arbeidskjeden.)

Program

På denne samlingen blir JTI profilene satt inn i Teamkompasset, og vi får 8 teamroller. Når alles navn er oppført kan vi «lese» teamet i forhold til:

  • Utnytter vi styrker og ulikheter?
  • Hva er teamets styrke og identitet?
  • Bevisst egen og andres teamrolle og bidrag
  • Ulike mennesker – felles mål!

Teori, refleksjon og aktiv workshop relatert til eget team.

Styrker og utfordringer i arbeidsteamet

Vi kan gjerne si at alle arbeids- og prosjektteam har en personlighet, og at denne identiteten vil påvirke fremdrift og resultat.

Interessert? Send melding til gunn@mindline.no 

KURS 3:

LEDERTYPER OG LEDERUTVIKLING

Kurs for lederteam/mellomledere, skreddersøm, 4 timer eller et program satt sammen av flere leder tema der vi anvender preferanseteori. 
Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Ledertyper - lederrollen sett fra en typeteoretisk synsvinkel

Preferansene er typepsykologiens grunnsteiner. Alle mennesker vil til ulike tider anvende alle 8 preferanser. Likevel antas den preferansen vi har overvekt av, å ha en grad av ”gjennomslagskraft” som setter sitt preg på oss, mentalt og adferdsmessig. Vi snakker om ulike ledertyper og det å stå støtt og reflektert i forhold til egne preferanser.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder med 3 ord?

Her ser du nøkkelord for ledertyper ut fra JTI 16-modellen. I ledersamling skapes bevissthet hos den enkelte, og samlet for hele teamet. Slik kan vi ”lese” styrken i leder teamet vårt og forskjellighet i mentale egenskaper.

Leder adferd og kommunikasjon

Kommunikasjon er hovednøkkelen til ledelse. Det finnes et utall av teorier, modeller og metoder knyttet til kommunikasjon. JTI innfallsvinkel pretenderer selvsagt på ingen måte å være uttømmende, men øke bevisstheten til egen kommmunikasjonsstil i forhold til å oppnå tillit, skape begeistring og oppslutning.

Hvordan motiverer du din rake motsetning?

Møteledelse - noen betraktninger i typepsykologisk lys

For den nysgjerrige typeobservatør er møter en arena hvor de ofte er mulig å se de ulike preferansene og typene i utfoldelse.  Både prosesser og beslutninger i møter blir oftest bedre hvis man lykkes i å skape en form som utløser engasjement og motivasjon som gjør at alle bidrar. Her handler det om å finne en struktur og en balanse slik at ingen verken får dominere eller melder seg ut. 

Hva kjennetegner deg som møteleder? Hva er din strategi for effektive møter?

Interessert? Send melding til gunn@mindline.no 

KURS 4:

ENDRING OG TYPE
Endringskompetanse hos individet ut fra Jungs Type forståelse

Start endringsarbeidet med gode forankringsprosesser. Informasjon, medvirking og oppslutning er avgjørende for gode prosesser. Et JTI Kurs i oppstarten bidrar til felles innsikt i  hvordan typografi kan hjelpe oss når vi reflekterer over hvem vi er i en endringsprosess, og hva som skal til for å få til en positiv endring. Det er nyttig for den som leder endringsprosessen å kjenne til andres preferanser når de skal motivere, informere og skape forutsigbarhet underveis.
Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

Nøkkelord for typekoder

Her ser du nøkkelord for ulike typekoder i endringsprosesser. Når vi setter de ansattes navn i rutene, får vi en nyttig oversikt som vi kan anvende for å lage gode strategier for den psykososiale delen av endringsarbeidet. Når vi forstår hvor ulikt mennesker forholder seg til endring, kan oversikten  være et godt verktøy i planlegging og gjennomføring – og ikke minst når vi trenger å justere prosessen underveis.

Interessert? Send melding til gunn@mindline.no 

Når vi forstår forskjellighet og sammenhenger, blir vi rause i våre relasjoner.
Preferanse forståelse vil styrke din evne til å begeistre, formidle og oppnå tillit.
Innsikt i forskjellighet vil alltid skape gode relasjoner og et løsningsfokusert arbeidsmiljø.
Profesjonell samhandling reduserer konflikter og styrker samarbeidet.

Det er dette som er
Rull til toppen