Relasjonskompetanse. Visuell og systematisk læring for bedrifter, team og ledere

JTI INNFØRINGSKURS

Lær hvordan forskjellighet påvirker kommunikasjon og samspill. Få innsikt i egen og andres preferanser og forstå sammenhenger. Bli bevisst hvordan du formidler, begeistrer og får tillit. Bli en god relasjonsbygger.
Multiethnic group of three young people meeting at office, writing project plan on glass board. Creative team, business colleagues, or college students in discussion. Startup or happy teamwork concept

Vil du vite mer? Send meg en melding  her 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ledere, mellomledere, team og prosjekter, eller hele bedriften samlet og satt i system. Kurset tilpasses til bransje og ønsket fagtilnærming (ledelse, teamutvikling, kulturbevissthet, kommunikasjon, service m.v.

Om kurset

Kurset har en varighet på 4 – 6 timer og tilpasses din bedrift, team eller prosjekt. JTI analysen gjøres i forkant digitalt, og på kurset får deltakerne resultat, teori og fagbok.

Program

  • Introduksjon Jung Type Index – hva den måler og hva den brukes til
  • Typeteori, preferanser, forskjellighet og styrker
  • Gjennomgang av resultater individuelt og totalt for team/bedrift
  • De individuelle resultatene settes inn i Teamkompasset
  • Vi ser på ulike teamroller og «leser» teamet vårt
Relasjonskompetanse: Kunnskap om personlighetstyper hjelper deg å forstå dynamikken i relasjoner

JTI innføring

Lær hvordan forskjellighet påvirker kommunikasjon og samspill.
Få innsikt i egen og andres preferanser og forstå  sammenhenger.
Bli bevisst hvordan du formidler, begeistrer og får tillit.
Bli en god relasjonsbygger.

Teamkompasset

Hvordan kan vi ”lese” teamet?
Utnytter vi styrker og ulikheter?
Hva er teamets styrke og identitet?
Bevisst egen teamrolle og bidrag
Ulike mennesker – felles mål!

JTI for ledere

Hvem er du som leder, og hvem leder du?
Hvordan lede ulike mennesker mot felles mål?
Motivasjonsfaktorer.
Møter, samtaler og konflikter.
Hvordan framstå tydelig og få tillit?

Endring og typer

Reflektere over innstilling til endring relatert til preferansekode
Strategi for kommunikasjon og motivasjon med stor bevissthet til ulikhet
Anerkjenne ulike reaksjoner
Lage gode strategier for den psykososiale delen av endringsarbeidet
Generell innføring,
eller bedrift/bransje tilpasset
For nye eller etablerte
team og prosjektgrupper
For lederteam
og mellomledere
For alle innnvolverte
i endringsprosessen

Når vi forstår forskjellighet og sammenhenger, blir vi rause i våre relasjoner.
Preferanse forståelse vil styrke din evne til å begeistre, formidle og oppnå tillit.
Innsikt i forskjellighet vil alltid skape gode relasjoner og et løsningsfokusert arbeidsmiljø.
Profesjonell samhandling reduserer konflikter og styrker samarbeidet.

Det er dette som er relasjonskompetanse
Rull til toppen