Delt kunnskap på en givende og dynamisk måte, er god teambuidling. 
FOREDRAG, KURS, FAGSAMLINGER. SKREDDERSØM

KURS OG FOREDRAG OM

Relasjoner

Ledertyper, teamdynamikk, personlig bevissthet

KURS OG FOREDRAG OM

Relasjoner

Det er alltid et konkurransefortrinn
å være flink med folk

Sterke og profesjonelle relasjoner oppstår når vi er nysgjerrige på ulikheter, erkjenner forskjellighet og utnytter styrker.

Når vi på en systematisk måte forstår mekanismene i relasjoner, blir vi kloke og gode i samhandling med andre. Positiv nysgjerrighet er også en god egenskap å ha om du vil være god i relasjoner.

«Vi betrakter ofte andre, og mange fasineres av forskjellighet. Noen blir irriterte over ulikhet, andre finner det meningsfylt å forstå mekanismer i relasjoner. I gode arbeidsmiljøer ser vi ofte høy toleranse for ulikhet og at forskjellighet blir utnyttet til beste for målsettingen. Her finner vi også effektive arbeidsprosesser, få konflikter, rause relasjoner, effektive møter og profesjonelle relasjoner internt og eksternt.»

Det er alltid et konkurransefortrinn
å være flink med folk

Sterke og profesjonelle relasjoner oppstår når vi er nysgjerrige på ulikheter, erkjenner forskjellighet og utnytter styrker.

Når vi på en systematisk måte forstår mekanismene i relasjoner, blir vi kloke og gode i samhandling med andre. Positiv nysgjerrighet er også en god egenskap å ha om du vil være god i relasjoner.

«Vi betrakter ofte andre, og mange fasineres av forskjellighet. Noen blir irriterte over ulikhet, andre finner det meningsfylt å forstå mekanismer i relasjoner. I gode arbeidsmiljøer ser vi ofte høy toleranse for ulikhet og at forskjellighet blir utnyttet til beste for målsettingen. Her finner vi også effektive arbeidsprosesser, få konflikter, rause relasjoner, effektive møter og profesjonelle relasjoner internt og eksternt.»

Mindline tilbyr kurs og foredrag forankret i JTI

KURS

JTI er et konkret verktøy som gir bedriften, teamet eller prosjektet nyttig og bevisstgjørende innsikt i relasjoner og dynamikken i det psykosiale arbeidsmiljøet.

FOREDRAG

Foredragene er faglig forankret i Jungs Type teori, og formidles på en visuell, morsom og klok måte. Preferanse perspektivet er jobb, samfunn og familie.

HVA ER JTI?

JTI er et internasjonalt og anerkjent kommunikasjonsverktøy som vektlegger forståelsen av forskjellighet og dynamikken i relasjoner

Rull til toppen