Foredrag for bedrifter, ledere, team og prosjekter

Mindline har 2 foredrag - 1 eller 2 timer

Foredragene tilpasser jeg din bedrift, bransje eller anledning, og jeg garanterer at dere vil få inspirasjon, nye tanker og morsomme refleksjoner!
Når Gunn formidler relasjonspsykologi på lange streker, får du garantert mange aha-tanker om hvordan vi mennesker er skrudd sammen og hvordan dette påvirker samhandling både privat og på jobb. Foredragene er faglig forankret i Jungs Type teori, og formidles på en visuell, morsom og klok måte. Fordragene tar for seg preferanse perspektivet mot jobb, samfunn og familie.
Gunn Eggebø i Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

FOREDRAG 1:

Den som forstår forskjellighet forstår mye

Varighet: 1 time inspirasjon og nye tanker, eller 2 timer som inkluderer en liten workshop relatert til deres hverdag eller dagens tema.
”Om bare alle hadde forstått!” . ”Hun er så uklar… ”. ”Han virker ikke særlig engasjert”. ”Hadde jeg bare visst hva han tenkte…”. ”Han har alltid så godt overblikk…”. ”Hun er så tydelig og åpen”. ”Nå tar han helt av  – dette henger jo ikke på greip!”… 

Gunn tegner psykologi, og visualiserer relasjonspsykologi på en klok og morsom måte, mens du gjør notater på 4 streker.

Vi betrakter ofte andre, og mange fasineres av forskjellighet. Noen blir irriterte over ulikhet, andre finner det meningsfyltå forstå mekanismer i mellom menneskelig samhandling. I sunne relasjoner, gode arbeidsmiljø og i profesjonell kundebehandling, ser vi ofte høy toleranse for ulikhet, få konflikter, rause relasjoner og smidig kommunikasjon.

Om foredraget

I fordraget får du høre hvordan forskjellighet påvirker kommunikasjon og samspill. Kanskje får du nye tanker og økt bevissthet i forhold til hvordan du formidler, begeistrer og får tillit, og tar med deg nye tanker om hva som kjennetegner sterke arbeidsteam og gode relasjonsbyggere.

Interessert? Send melding til gunn@mindline.no 

FOREDRAG 2:

Matematisk psykologi

Varighet: 1 time inspirasjon og nye tanker, eller 2 timer som inkluderer en liten workshop relatert til deres hverdag eller dagens tema.
Den teknologiske utviklingen viser at vi klarer å motta og bearbeide mer informasjon, effektivisere arbeidet og ta raskere beslutninger. Selv om hjernen prosesserer raskere, er det fortsatt menneskers egenskaper og evne til å samspille, som er avgjørende for suksess og lykke.

Om foredraget

  • Hvor ulike er vi når vi formidler, beslutter og samhandler?
  • Hva motiverer ulike mennesker?
  • Hvordan får man tillit?
  • Hvem er god i relasjoner?

Dere får høre om menneskers preferanse system, og på en logisk måte forstå kraften i forskjellighet.

Interessert? Send melding til gunn@mindline.no 

Rull til toppen