Gode relasjoner - godt for helsa og bra for resultatet

Om bare alle hadde forstått!” . ”Hun er så uklar… ”. ”Han virker ikke særlig engasjert”. ”Hadde jeg bare visst hva han tenkte…”. ”Han har alltid så godt overblikk…”. ”Hun er så tydelig og åpen”. ”Nå tar han helt av  – dette henger jo ikke på greip!”… 

Vi betrakter ofte andre...,

og mange facineres av forskjellighet. Noen blir irriterte over ulikhet, andre finner det meningsfylt å forstå mekanismer i relasjoner.  I gode arbeidsmiljøer ser vi ofte høy toleranse for ulikhet og at forskjellighet blir utnyttet til beste for målsettingen. Her finner vi også effektive arbeidsprosesser, få konflikter, rause relasjoner, effektive møter og profesjonelle relasjoner internt og eksternt.

Den som forstår forskjellighet forstår mye

Hva kjennetegner mennesker og bedrifter som er gode i relasjoner? Først og fremst har de valgt å være en lærende organisasjon, også innen det psykososiale  feltet. De lureste involverer alle sine medarbeidere i givende og nyttige læringsprogrammer, så får de samlet en felles forståelse av dynamikken i  relasjoner, relatert til oppgaver, kultur og målsetting.

Når vi på en systematisk måte forstår mekanismene i relasjoner, blir vi kloke og gode i samhandling med andre. Positiv nysgjerrighet er også en god egenskap å ha om du vil være god i relasjoner. Når du oppriktig facineres av forskjellighet og lurer på hvordan ting henger sammen, kan det være du stiller deg selv kloke spørsmål som:

Hva motiverer henne? Hva foretrekker han å gjøre? Hvem passer best til denne oppgaven? Hvordan får jeg fram budskapet på møtet? Hva bør jeg gjøre for å få tillit? Hvordan skal jeg forberede meg til denne vanskelige samtalen? Hvordan skal jeg skape trygghet i endringsprosessen? Hvordan kan jeg redusere konflikten og finne løsninger? Hvorfor lykkes vi så godt i det prosjektet? Hvordan skal jeg ”lese” teamet mitt?

Er du en som stiller deg selv slike spørsmål, er du garantert god i relasjoner

Når slike tema gis oppmerksomhet og er en del av dagligtalen, har man et godt fundament i arbeidsmiljøet. For de som ønsker en  mer systematisk forståelse og oversikt, kan man anvende JTI som analyseverktøy for å belyse forskjellighet og relasjonsdynamikk for hele bedriften eller innad i ledergruppen, avdelingen eller i prosjekt teamet.
Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

På våre relasjonskurs er JTI  faglig fundament, og du lærer blant annet å:

  • Få en logisk ordnet modell på menneskelig adferd
  • Sette pris på egne og andres spesielle evner og egenskaper
  • Lære hvordan du kan utnytte dine og andres styrker
  • Utvikle din evne til å formidle, begeistre og oppnå tillit
  • Lede og motivere ulike mennesker

Sterke og profesjonelle relasjoner oppstår når vi er nysgjerrige på ulikheter, erkjenner forskjellighet og utnytter styrker.

Det er alltid et konkurransefortrinn å være flink med folk

Rull til toppen