Engasjement og medvirkning

Varighet: 2 dagers oppstartssamling + 4 fagdager x 3 timer

Gjennom strukturerte og engasjerende samlinger, utvikles arbeidsmiljøet gjennom medvirkning, involvering, kunnskap og god energi. De ansatte og ledere definerer ønsket bedriftskultur (kommunikasjon, løsningsmønster og samspill) i forhold til arbeidsoppgaver, mål , marked og/eller kommende endringsprosesser.

Styrken i Mindline prosessene er korte samlinger satt i system der alle ansatte involveres. På den måten skapes god energi underveis, og resultatet er ferdig forankret når prosessen oppsummeres.

 

Her er et eksempel med 2 dagers oppstartsamling + 4 fagdager x 3 timer. Oppdraget ble gjennomført i perioden september 2017 til mai 2018. Alle 45 ansatte var med i hele programmet. Ta en titt. Vi setter sammen unike arbeidsmiljø- og endringsprosess STREKER for hver bedrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se som PDF’er her:

 

 

Category
Arbeidsmiljø og endringsprosesser