Jung Type Index. Hva er det?

JTI er et internasjonalt anerkjent analyseverktøy som på en systematisk måte belyser forskjellighet og dynamikken i relasjoner

JTI er ikke en personlighetsanalyse, og den måler ikke IQ eller EQ. Det er mer riktig å si at JTI belyser forskjellighet på en analytisk måte. Hensikten er å lære mer om dynamikken i relasjoner, kommunikasjon og samhandling. Ønsker du å få innsikt i hvordan mennesker er forskjellige og hvordan dette påvirker kommunikasjon, samspill og arbeidsutførelse? JTI gir deg godt overblikk og nye tanker om hvordan du selv formidler, begeistrer og får tillitt.

Hvorfor bruke JTI?

Fakta om JTI

JTI er et ikke evaluerende psykologisk verktøy.
Viser dine preferanser, hva du foretrekker
JTI belyser først og fremst styrker og forskjellighet
Godt utprøvd, grundig forskning
Laget for normale mennesker i normale livssituasjoner
Profesjonelt administrert og tolket
Kvalitetssikret av DNV-GL (Veritas)
Utviklet av Optimas Organisasjonspsykologer AS, fundamentert i Meyers Brigg
JTI finnes på følgende 15 språk: norsk, svensk, dansk, engelsk, polsk, tysk, flamsk, finsk, estisk, latvisk, lithuansk, italiensk, fransk, spansk og mandarin.

JTI nytteverdi organisasjon

Få en logisk ordnet modell for menneskelig adferd
Redusere uproduktive konflikter
Identifisere styrker og muligheter i grupper
Få en teori som er rimelig enkel å forstå
Bygge opp forståelse for normer og kultur
Forstå hvordan en person passer i sin jobb
Få en test som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv
Få et logisk oversiktlig verktøy og en god  tilnærming  til psykososiale temaer i  bedriften

JTI nyterverdi person

Sette pris på egne og andres spesielle evner og styrker
Lære hvordan jeg skal utnytte min og andres styrke
Å øke din lære om hvordan mennesker oppfatter tilgjengelig informasjon.
Diskutere dine følelser ut fra et objektivt rammeverk
Kommunisere mer effektivt med andre
Samarbeide bedre hjemme og på jobben
Å forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre
Å få en bedre motivasjon
 Bruke kunnskapen om personlighetstyper til å forstå deg selv og dynamikken i relasjoner

Hvorfor bruke JTI?

Fakta om JTI

JTI er et ikke evaluerende psykologisk verktøy.
Viser dine preferanser, hva du foretrekker
JTI belyser først og fremst styrker og forskjellighet
Godt utprøvd, grundig forskning
Laget for normale mennesker i normale livssituasjoner
Profesjonelt administrert og tolket
Kvalitetssikret av DNV-GL (Veritas)
Utviklet av Optimas Organisasjonspsykologer AS, fundamentert i Meyers Brigg
JTI finnes på følgende 15 språk: norsk, svensk, dansk, engelsk, polsk, tysk, flamsk, finsk, estisk, latvisk, lithuansk, italiensk, fransk, spansk og mandarin.

JTI nytteverdi organisasjon

Få en logisk ordnet modell for menneskelig adferd
Redusere uproduktive konflikter
Identifisere styrker og muligheter i grupper
Få en teori som er rimelig enkel å forstå
Bygge opp forståelse for normer og kultur
Forstå hvordan en person passer i sin jobb
Få en test som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv
Få et logisk oversiktlig verktøy og en god  tilnærming  til psykososiale temaer i  bedriften

JTI nyterverdi person

Sette pris på egne og andres spesielle evner og styrker
Lære hvordan jeg skal utnytte min og andres styrke
Å øke din lære om hvordan mennesker oppfatter tilgjengelig informasjon.
Diskutere dine følelser ut fra et objektivt rammeverk
Kommunisere mer effektivt med andre
Samarbeide bedre hjemme og på jobben
Å forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre
Å få en bedre motivasjon
 Bruke kunnskapen om personlighetstyper til å forstå deg selv og dynamikken i relasjoner
Mindline - Kurs og foredrag om relasjoner

JTI er basert på den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jungs lære om psykologiske typer. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI gir deg gode overblikk og nye tanker om hvordan du selv formidler, begeistrer og får tillit.

Hvorfor er det lurt å forstå forskjellighet?

JTI tilrettelegger for effektiv samhandling mellom teammedlemmer og et redusert konfliktnivå slik at alle i teamet yter på et høyest mulig nivå. JTI er enkel å bruke og lett å forstå, men er likevel et kraftfullt psykologisk verktøy for å oppnå innsikt i egne preferanser og en bedre forståelse av forskjeller mellom mennesker.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

  • Teamutvikling
  • Lederutvikling
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Kompetanseutvikling
  • Kunderelasjoner
  • Karriererådgivning
  • Læringsstil
JTI måler menneskers preferanser langs fire "hovedlinjer" (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene
Preferanse Dimensjon Preferanse
Ekstovert E ENERGI (retningen på personens energi) I Introvert
Sansing S OPPLEVELSE (hvordan vi oppfatter informasjon) N iNtuisjon
Tenking T AVGJØRELSE (hvordan vi vurderer og beslutter) F Følelse
avgjørelse J LIVSSTIL (hvordan vi foretrekker å innrette oss) P oPplevelse
JTI måler forskjellighet. Ingen preferanser er bedre enn andre, de er bare ulike. Det er denne ulikheten som gir dynamikk i kommunikasjon og samhandling, og er grunnen til at  relasjoner er både fascinerende, krevende og givende.

Når vi forstår forskjellighet og sammenhenger, blir vi rause i våre relasjoner.
Preferanse forståelse vil styrke din evne til å begeistre, formidle og oppnå tillit.
Innsikt i forskjellighet vil alltid skape gode relasjoner og et løsningsfokusert arbeidsmiljø.
Profesjonell samhandling reduserer konflikter og styrker samarbeidet.

Det er dette som er relasjonskompetanse
Rull til toppen