Når vi ser sammen,
ser vi flere nyanser

 

Jeg liker å ta følge med mine dyktige kunder.  Jeg  belærer ikke, og kommer aldri med oppskriften. Jeg liker å finne ut hvordan jeg kan bidra for å styrke leder, prosjekt eller arbeidsmiljøprosess.

 

Jeg stiller mange rare spørsmål, tegner modeller, formidler fag og benytter dynamiske og visuelle verktøy. Sammen med oppdragsgiver tegner vi prosessen på en strek, og så tar jeg ansvar for framdrift, innhold, oppsummering og dokumentasjon.

 

Jeg har mange kunder å takke for alt jeg har lært. Hos mange bedrifter har jeg vært over lange perioder, noen i mer enn 10 år. Da får vi god sammenheng og overlapp i prosjektene, og kommer raskt i gang. Nei, det koster ikke så mye, for som jeg selv sier:

 

Det trenger ikke være omfattende, bare enkelt og oversiktlig.

 

Se kundereferanser.  Ønsker du å snakke med noen av kundene mine, formidler jeg gjerne kontakt.

GUNN EGGEBØ

Jeg har jobbet profesjonelt med  team- og relasjonsutvikling siden  2001, og har god erfaring med prosessledelse og fagformidling.  Jeg har designet og levert mer enn 1000 foredrag, workshops og bedriftsprosesser, og utført  5000  type/relasjons analyser (JTI) for store og små bedrifter i privat og offentlig sektor. Jeg er universitetsutdannet innen personal og ledelse.

 

Som bakgrunn har jeg også vært aktiv utøver, instruktør og leder innen fallskjerm og paragliding i 14 år. I luftsport er våkenhet avgjørende for å oppnå mestring, resultater og glede – slik det også er i bedrifter og prosjekter.

 

Det er her jeg har funnet inspirasjonen til å formilde det å være mentalt våken UNDERVEIS, for å oppnå gode RESULTATER.

 

I Mindline er jeg grunder, daglig leder, konseptutvikler, foredragsholder og prosessveileder. Mindline ble etablert i 2001.