Sunn fornuft satt i system. På en STREK

Kultur og arbeidsmiljø på en strek

Hvordan kan man ”lese” bedriftskultur og arbeidsglede? Hvordan står det til med de humane ressursene? Hvordan justerer vi underveis? Kan man måle energi, motivasjon og relasjoner?

På en STREK tegnes de mentale mekanismene, og vi ser på hva som kjennetegner personer, prosjekter og bedrifter i medgang og motgang. Visste du at det er i motgang vi viser hvem vi er og hva vi står for? (integritet). Vi tegner altså kulturen vi har, eller ønsker oss. Når alle involverte er med i denne visualiserings modellen, får vi en kollektiv forståelse av hva vi ønsker å være sammen. Internt og eksternt.

Vi bruker også å STREKEN til å definere arbeidsmiljø prosser og alle typer prosjekter. En visuell mental tidslinje sikrer oss riktig rekkefølge  og god framdrift. Vi vet at prosjekter som legger arbeid i mental framdrift og riktig rekkefølge med forankring, medvirkning, engasjement og oppfølging av både oppgaver og de menneskelige ressursene underveis – kommer i mål innen frist og kan se tilbake på en dynamisk og givende prosess.

Kulturen kan vi ofte ”lese” ved å lytte til språk og se på handlingsmønstre. Har vi havna i DEPPE-trappa, starter de fleste setninger med ”off… men… ” – som kan avsløre misnøye eller lav motivasjon. Språket vårt antyder våre handlingsmønstre, og kan koste utsettelser og dårligere resultat. I YESS-modus kjenner vi energi og løsningssnakk, og opplever god FLYT og godt samspill. Midt på streken beskrives en bedriftskultur eller personlig holdning som ”GREIT”-modus. Her er det verken god eller dårlig energi, men sånn passe… det kan også koste litt, i kundetilfredshet, sykefravær, mv.

Det er ingen tvil om at energien underveis, signaliserer hva sluttresultatet blir. Når alle involverte ser det samme store bildet og forholder seg til en visuell mental strek, får vi gode samtaler og raske justeringer underveis.

STREKEN kan leveres som en times generelt foredrag, eller som foredrag tilpasset din bedrift etterfulgt av en workshop relatert til eget prosjekt.

STREKEN er fundamentet og strukturen i alle opprag vi leverer. Se full oversikt over våre tjenester her.

 

FAKTA

Mindline-modellen inneholder anerkjente metoder og teorier som LØFT-metoden, preferanse teori, Flyt-teori, samfunnsvitenskap og relasjon- og språk fakta.

MINDLINE er et visualiseringsverktøy som gir oversikt over de mentale mekanismene underveis i prosjekter og i hverdagen. Verktøyet har sterkt målfokus, og belyser hvordan teamets evne til å håndtere det uforutsette avslører teamets energi, relasjoner og integritet. Her tydeliggjøres språkets effekt på kultur og resultat, og beviser at når vi er oppmerksomme på stemninger underveis, vil dette vises igjen i resultatet.

Prinsippet med MINDLINE er visualiseringen. Når ”alle” ser de samme verdiene, og veien vi skal gå – er det lettere å være tydelige og løsningsorienterte underveis. . Den egner seg  i alle typer bransjer, prosjekter og tidshorisonter.

Det er noe genialt enkelt med modellen. Det er faktisk bare en strek.

 

Det vi oppnår samsvarer alltid med hvordan vi hadde det underveis