Hvorfor er det lurt å forstå forskjellighet?

Relasjonskunnskap i prosjekter og i hverdagen

”Om bare alle hadde forstått!”
”Hun kommer bare med mange ideer, uten å gjøre noe!”
”Han har et utrolig god overblikk i situasjonen!”
”Han virker ikke særlig engasjert…”

Vi betrakter ofte andre, og mange fasineres av forskjellighet. Noen blir irriterte over ulikhet, andre finner det meningsfylt å forstå mekanismer i relasjoner.  I gode arbeidsmiljøer ser vi ofte høy toleranse for ulikhet og at forskjellighet blir utnyttet til beste for målsettingen. Her finner vi gjerne også effektive arbeidsprosesser, få konflikter, rause relasjoner, effektive møter og profesjonelle relasjoner internt og eksternt.

Den som forstår forskjellighet, forstår mye

Hva kjennetegner mennesker og bedrifter som er gode i relasjoner? Først og fremst har de kunnskap. Når vi på en systematisk måte forstår mekanismene i relasjoner, blir vi kloke og gode i samhandling med andre. Positiv nysgjerrighet er også en god egenskap å ha om du vil være god i relasjoner. Når du oppriktig fasineres av forskjellighet og lurer på hvordan ting henger sammen, kan det være du stiller deg selv kloke spørsmål som:

Hva motiverer henne? Hva foretrekker han å gjøre? Hvem passer best til denne oppgaven? Hvordan får jeg fram budskapet på møtet? Hva bør jeg gjøre for å få tillit? Hvordan skal jeg forberede meg til denne vanskelige samtalen? Hvordan skal jeg skape trygghet i endringsprosessen? Hvordan kan jeg redusere konflikten og finne løsninger? Hvorfor lykkes vi så godt i det prosjektet? Hvordan skal jeg ”lese” teamet mitt?

Og finner du svarene, er du garantert god i relasjoner

Når slike tema gis oppmerksomhet og er en del av daglig talen, har man et godt fundament i arbeidsmiljøet. For de som ønsker en  mer systematisk oversikt, kan ulike analyse verktøy som viser forskjellighet og styrker pr avdeling og totalt for bedriften anvendes. Når en slik oversikt foreligger, kan den brukes i mange sammenhenger, f. eks i lederutvikling, teamutvikling, salg/service-trening, konflikthåndtering, medarbeidersamtaler, mv

Delt kunnskap er teambuilding i seg selv

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs over 4 timer der du får grunnleggende relasjonskompetanse og en team analyse gjennom produktet Jungs Type Index (JTI). JTI er et internasjonalt og anerkjent analyseverktøy som viser forskjellighet på en systematisk måte, tilrettelagt for næringslivet.

På våre relasjonskurs lærer du blant annet å:

  • Få en logisk ordnet modell på menneskelig adferd
  • Sette pris på egne og andres spesielle evner og egenskaper
  • Lære hvordan du kan utnytte dine og andres styrker
  • Utvikle din evne til å formidle, begeistre og oppnå tillit
  • Lede og motivere ulike mennesker

 

Mindline har spesialisert seg i å lage bedriftskonsepter der JTI analyser tas aktivt i bruk i salgsteam, oppstart av  prosjekter, ID prosesser, kultur-analyser eller i leder/mellomleder utvikling. Vi har gjennomført mer enn 4000 profilanalyser i næringslivet siden 2003.

Ja, tusen takk – jeg vil ha en link til gratis test

Ja takk – jeg vil ha mer info