Lær relasjonspsykologi på en logisk måte

Litt om relasjonspsykologi – hva er preferanser, og hvorfor er det lurt å forstå forskjellighet?

 

Vi følger mange bedrifter gjennom endringsprosesser, ID-prosesser, kultur justeringer og utvikling av service team/vertskapsrollen.

Vi bruker Typeanalysen JTI i nesten alt vi gjør, bl.a. for å kartlegge ulik motivasjon i gruppen, og gi felles kunnskap om relasjonsfaget. I TIsviktigste bidrag er å åpne øynene for at vi er forskjellige, og dermed skape en økt toleranse mellom mennesker. Med økt toleranse får vi økt respekt, færre konflikter, og bedre samhandling.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jungs lære om psykologiske typer. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Antakelser om trening:

 • Vi har alle noe og lære. Vi har alle noe å lære andre.
 • Alle har sin egen vei til suksess.
 • Det du vil lære vil stå i direkte forhold til det du gir av deg selv.
 • Still spørsmål så snart de dukker opp.
 • Vi trenger ikke å bli enige, vi trenger å forstå.
 • Vi skal ha det gøy og arbeide hardt.
 • Det er stor variasjon mellom de 16 typene.
 • Det er variasjon innen den enkelte type.
 • Typebeskrivelsene forklarer ikke alt.
 • Det er få enkle svar når det gjelder mennesker.

 

Målsetting for trening:

 • Å øke din lære om hvordan mennesker oppfatter tilgjengelig informasjon.
 • Sette pris på mine egne og andres spesielle evner og styrker.
 • Lære hvordan jeg skal utnytte min og andres styrke.
 • Supplere og forbedre de områder som jeg kanskje overser eller som ikke faller så lett for meg.
 • Bruke kunnskapen om personlighetstyper til å forstå deg selv og dynamikken i relasjoner.

 

JTI Nytteverdi person

 • Få en logisk ordnet modell på menneskelig adferd.
 • Øke din selvfølelse (positivt menneskesyn).
 • Forstå hvordan du passer i din jobb.
 • Diskutere dine følelser ut fra et objektivt rammeverk.
 • Kommunisere mer effektivt med andre.
 • Samarbeide bedre hjemme og på jobben.
 • Å forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre.
 • Å få en bedre motivasjon

 

JTI Nytteverdi bedrift

 • Få en logisk ordnet modell for menneskelig adferd.
 • Reduserer uproduktive konflikter.
 • Identifisere styrker og muligheter i grupper.
 • Få en teori som er rimelig enkel å forstå. bygge opp forståelse for normer og kultur.
 • Forstå hvordan en person passer i sin jobb.
 • Få en test som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv.
 • Utvikle områder som kommunikasjon, karriereutvikling, ledertrening og lagbygging.

 

JTI er et internasjonalt og anerkjent kommunikasjonsverktøy som vektlegger forståelsen av forsjellighet og dynamikken i relasjoner.