Bedriftens personlighet påvirker bunnlinjen mer en du tror

Bedrifter og prosjekter med tydelig og sterk identitet har stolte, lojale og energiske medarbeidere.

Vi ser det i handlingskraft, løsningsmønstre og omgjengelighet. Menneskers og bedrifters identitet blir godt synlig i medgang, og enda mer synlig i motgang. For hvem er vi når det røyner på? Hvordan løser vi utfordringer og holder orden på handlinger og mål? En sterk personlighet løfter oss fort tilbake på sporet.

Bedrifter og prosjekter som liker å gi oppmerksomhet til energi og relasjoner internt,  har godt omdømme og scorer høyt i servicevurderinger og resultatoppnåelse. Det er ingen tvil om at bedriftskulturen har stor effekt på resultatet.

Noen ganger kan det være ønskelig å tydeliggjøre eller justere bedriftskulturen i forbindelse med lederskifte, omorganisering, markedstilpasning, mv.  Men hvordan gjør man det?  ”Kultur” kan virke svevende og sitter i veggene, hvordan får vi det ned på på papir og ut i handling?

Det vi byr på internt – serverer vi eksternt

Mindline tilbyr ID prosesser over 4 samlinger a 4 timer, som gjerne kan gjennomføres i bedriften.

Sentralt i vår metodikk er at ansatte og ledere deltar sammen, og definerer hva  som er sterk og riktig identitet i forhold til

  • Stå-sted og Arbeidsmiljø
  • Stryrken i teamene våre
  • Salgs- og service kultur
  • Bedriftens image/ustråling
  • Bedriftens marked og posisjon
  • Bedriftens muligheter og framtid.

 

Når rammer og spilleregler er laget av ansatte og ledere sammen – er de ferdig forankret og klar til bruk.

MINDLINE er et visualiserings- verktøy som gir oversikt over de mentale mekanismene underveis i prosjekter og i hverdagen. Verktøyet har sterkt målfokus, og belyser hvordan teamets evne til å skape handling og håndtere det uforutsette, viser teamets energi, relasjoner og integritet. Her tydeliggjøres språkets effekt på kultur og resultat, og beviser at når vi er oppmerksomme på stemninger underveis, vil dette vises igjen i resultatet.

Prinsippet med MINDLINE er visualiseringen. Når ”alle” ser hvorfor og hvordan vi skal gå fram og hva vi skal oppnå,  er det enklere å være tydelige og løsningsorienterte underveis. Den egner seg i alle typer bransjer, prosjekter og tidshorisonter. Det er noe genialt enkelt med modellen. Det er faktisk bare en strek.