Trenger ikke være omfattende, bare enkelt og oversiktlig

Er det en sammenheng mellom bedriftens suksess, og hvor omfattende lederprogram, masterstudier og nye HR-teorier bedriften gjennomfører?

Debatten har pågått lenge i forskningsmiljøer og næringslivet om hvorvidt lederutvikling har effekt for organisasjoner, og om det er verdt å bruke tid og penger på.

Vi trenger kunnskap, men hvor mye trenger vi?

Leder- og medarbeiderutvikling er viktig kompetanse og et sterkt konkurransefortrinn. Men HVOR omfattende må det være? Klarer deltakerne å overføre teori til handling? Får bedriften anvendt kompetansen de har investert i?

Blir vi friskere av å spise 10 spiseskjeer tran, selv om anbefalt dagsdose er en skje?

Solide og sunne bedrifter balanserer utvikling av bedriften, produktene og medarbeidere – og er nøyaktige med doseringen.

Det trenger ikke være omfattende

Det meste av læringen for ledere og medarbeidere foregår i hverdagen ved å følge bedriftens opp- og nedturer, endringer i markedet, oppleve hvor komplekse mennesker er og erfare hva som gir motivasjon og energi. Læring finner sted hver dag.

Kunnskap om ledelse og samarbeid kan med fordel knyttes direkte til arbeidsoppgaver, visjon og mål.  Det kan være i prosjekter der vi vet at suksessfaktoren vil være sterke relasjoner og raske beslutninger. Da trenes teamet i de ferdighetene, direkte knyttet til prosjektet.  Et annet eksempel på ”lokal” læring er å velge et årlig HR-fokus knyttet til målsetting. Her lages små fagsamlinger som henger sammen. Det trenger ikke være omfattende. Utvikling skjer fordi det er satt i system, gis oppmerksomhet og skjer i egen jobbhverdag.

Kan det gi MER effekt når omfanget av læringsprogrammer blir MINDRE, men FLERE får delta?

Det er blitt vanlig å ”isolere” kompetanse innen ledelse- og personalutvikling ved å sende et utvalg ansatte ut av huset. Min erfaring er at det er lettere å anvende kompetanse når læring skjer i bedriften og i prosjekter, og involverer de som skal bli en del av resultatet.

For flere år siden fikk jeg oppdrag i en industribedrift med 370 ansatte. De ønsket et lederprogram for sine 30 mellomledere. Jeg var ganske impulsiv da jeg foreslo følgende for kunden: ”hva om vi lager et program for ALLE ansatte som varer 2 dager pr avdeling, i stedet for at 30 ledere går på kurs i 10 dager et annet sted?”  Slik ble det. 370 industrimedarbeidere lærte om teamarbeid og kommunikasjon. Bedriften fikk et kompetanseløft der alle ble involvert. Jeg fikk jobbe tett med ledelse og tillitsvalgte og lærte mye om viktigheten av å involvere og engasjere.

Siden har jeg benyttet denne modellen som en filosofi i mitt arbeid.

Mindre omfang, flere medvirkende!

Mennesker har et grunnleggende psykologisk behov for å gjøre godt arbeid, oppleve tilhørighet og bidra i flokken. Det er sjelden vi jakter på manglende vilje. De fleste ønsker  en felles forståelse av hvorfor og hvordan vi skal lykkes sammen. Når vi lærer sammen, knyttet til arbeidsoppgaver og mål, gir det mening og engasjement hos ansatte og ledere.