Gjør mindre,
ta med alle!

Hvor mye teori trenger vi for å lede andre mennesker?

Er det lederprogrammer, masterstudier og nye lederteorier som skaper sterk kultur, godt arbeidsmiljø og vellykkede endringsprosesser? Debatten har pågått lenge i forskningsmiljøer og næringslivet hvorvidt lederutvikling faktisk har en effekt for organisasjoner. Kunnskap er nødvendig, men HVOR omfattende må det være og hvordan omgjøres kunnskap til handling? Når en-og-en går på kurs, sitter kunnskapen inni dennes hode. Hvilken verdi har det for bedriften?

Dersom man er usikker på effekten og ikke har en plan for overføringsverdi, bør man være kritisk til hvor mye tid og penger man vil bruke. Andre læringsmetoder kan vurderes, kanskje koster de mindre og har større effekt?

Hva gjør de – de som lykkes med å skape engasjement, stolthet og gjennomføringskraft i bedriften sin?

Vi har jobbet i privat og offentlig sektor siden 2001, og ser at de som lykkes best i i daglig drift, prosjekter og i omstillingsprosesser, har oppmerksomhet og god struktur på MEDVIRKNING og ANSVARLIGGJØRING, og de har en gjennomføringskultur preget av LIDENSKAP og MEDARBEIDERFOKUS.

Kraften er ikke teoriene, men engasjerende prosjekter der det finnes en plan for hvordan medarbeidere kan involveres og få eierskap til både prosessen og resultatet.

Visjoner, mål og planer viser hvor vi skal, men det er energien som får oss i mål

Fundamentet i all organisering er visjon, mål og planer. Men det i seg selv skaper ikke energi, lojalitet og handling. Smarte bedrifter lager også en plan for forankring, engasjement og medvirking. FØR prosjekt start. Vi anvender visuelle modeller når vi er engasjert som prosessveiledere, der vi sammen med oppdragsgiver tegner oversikt og rekkefølge for mentalt engasjement. I modellen avklares type medvirkningsarenaer, hvem som deltar på hva, datoer for alle aktiviteter – og hva vi skal lære underveis. Læringsmoduler har tema som ledelse, relasjoner, kultur, salg og service – direkte knyttet til prosjektet og målsettingen.

Alle involverte inviteres inn i helhetsperspektivet – FØR prosjektstart. HVA er hensikten, HVORDAN det skal gjøres, HVEM gjør hva, og HVORDAN vi skal ha det underveis. Slik oppnås kollektiv bevissthet og sterk motivasjon. Prosjektet blir en læringsarena, der kunnskapen anvendes direkte i det arbeidet som pågår. For oss er det en selvfølge at ledere og ansatte lærer sammen. Delt kunnskap har høy verdi.

Er det kostbart å ta med alle? Absolutt ikke!

Lag korte samlinger som henger sammen og gjennomføres i bedriften! Engasjement og kompetanse blir kollektiv og umiddelbar nyttig. Du sparer reisekostnader og reisetid og kunnskapen deles og blir i bedriften. Det kan lages spennende arenaer internt, vi har eks. laget samlinger i industrilokaler og butikklokaler, og bruker bedriftens effekter som rammeverk. Det gir både samhold, stolthet og spennende rammer for innovasjon.

Mindre omfang, flere medvirkende!

Du vil bli overrasket når du oppdager hvor mye kunnskap og engasjement det er i bedriften din, når du lager gode medvirkningsarenaer og på en systematisk måte tar vare på det som skapes. At de ansatte blir sett og involvert har en høy verdi for dem. Men den største verdien får bedriften.

Gunn Eggebø