venstre-160201DES_3346

Vi sørger for at kunnskap, samarbeid
og medvirkning i prosjekter og
i hverdagen settes i system.
På en enkel måte.

Vi skaper engasjement, bevissthet og oversikt i team og bedrifter

Vi tegner på en strek.
Satt i system.
Vår visuell vertøykasse.
1000

kurs og samlinger

4000

profil/team analyser

1230

meter foredrag

Fag & Filosofi – bloggen

  • Hvor mye teori trenger vi for å lede andre mennesker? Er det lederprogrammer, masterstudier og nye lederteorier som skaper sterk kultur, godt arbeidsmiljø og vellykkede endringsprosesser? Debatten har

  • Relasjonskunnskap i prosjekter og i hverdagen ”Om bare alle hadde forstått!” ”Hun kommer bare med mange ideer, uten å gjøre noe!” ”Han har et utrolig god overblikk i situasjonen!” ”Han virker ikke sær